Bonustap og kostnad forbundet med å bruke forsikringen

Alle som eier en bil vet at det koster. Det finnes sjelden gode økonomiske grunner til å eie bil selv. Derimot kan det finnes flere immaterielle og praktiske faktorer som vektlegges når man vurderer anskaffelse av et kjøretøy. Det er gjerne disse som er avgjørende når det kommer til kjøp. Biler stiger ikke i verdi, men blir mindre verdt for hver dag som går. Samtidig går takstameteret fordi det er mange kostnader forbundet med å eie bilen. Selv om du ikke bruker den i det hele tatt. Du har kostnader som forsikring og årsavgift. Dette må du betale enten du kjører mye eller lite.

Weblease bonus1Vi har tidligere sett på fordeler og ulemper med å eie bil, og i den sammenhengen har vi også vært inne på dette med å tjene noen kroner på bilen, eller rettere sagt redusere den totale utgiftsbiten ved å leie den ut via en bil-pool. Dette kan være interessant for de som ikke behøver bilen til daglig. Vi skal ikke gå nærmere inn på dette denne gangen, men fokusere på forsikringskostnaden. Nærmere bestemt hva du gjør med forsikringen når uhellet er ute.

weblease bonus4En gjennomsnittlig bilforsikring koster 7 500 kroner i året. Må du bruke forsikringen for å reparere en skade får du også et bonustap. Dette vil føre til en økning i den fremtidige forsikringepremien. Har du for eksempel en bonus på 60 prosent vil den fremtidige forsikrings-kostnaden frem til du igjen er på samme rabattnivå bli på 17 000 kroner. For de fleste andre bonusnivåer mellom 20 og 50 prosent, vil den økte kostnaden bli på mellom 18 000 og 19 000 kroner. Skulle du ha en høyere bonus blir det andre summer. Da kommer man opp på trappetrinn hvor du ikke får 10 prosent høyere bonus for hvert år, men bruker fem år på å nå nye fem prosent i bonus. For eksempel fra 70 til 75 prosent. Derfor vil et bonustap i løpet av disse årene koste fra 15 000 til 19 000 kroner. Med den høyeste kostnaden det femte året med 70 prosent.  Har du en bonus på 75 prosent vil kostnaden bli på 9 000 kroner. Weblease bonus3Så det er stor forskjell på å ha en bonus på 75 prosent og 70 prosent på det femte opptjenings-året. Mer enn dobbelt så mye, med 9 000 mot 19 000 kroner. Stor forskjell på kun et år. Uten tvil den gangen det vil koste mest å bruke forsikringen. Er man på toppen av bonusstigen som er det sjette året med 75 prosent, er man så heldig at den første skaden eller uhellet ikke fører til bonustap.

weblease bonus2Har man en enda høyere årlig forsikring på for eksempel 10 000 kroner i året, blir den fremtidige økningen i forsikringskostnaden merkbart større. Da vil den ligge mellom 20 000 og 27 000 kroner avhengig av bonusnivå. På 75 prosent utgjør det 12 000 kroner. Det som til slutt bør være avgjørende for om man velger å bruke forsikringen eller ikke er størrelsen på verkstedregningen og den fremtidige økningen i premien. Er verkstedregningen større enn hva bonustapet koster deg, lønner det seg å bruke bilforsikringen. Er bonustapet mye større enn verkstedregningen betaler du av egen lomme. Da er det mest fornuftig.

weblease bonus5