Fordeler og ulemper med leasing

Mange som vurderer å investere i bil har som oftest valget mellom å låne til kjøpet eller å lease bilen. Hva som er det gunstigste er individuelt og vil variere i hvert enkelt tilfelle. I denne artikkelen vil vi fokusere på det lønnsomme for privatpersoner. For bedrifter kan det også være andre hensyn og momenter å ta med i regnestykket.

Leasing4

Hva er leasing?

Leasing er blant annet en alternativ måte å finansiere bruk av privatbil på. Det innebærer at du leier en bil for en nærmere avtalt tidsbestemt periode. Etter denne perioden leveres bilen normalt tilbake. Alternativt kan du velge å kjøpe den. Normalt er en slik leieperiode på tre år, men det kan unntaksvis avtales lenger leietid. Leietager betaler først et startbeløp eller en kontantandel og et etablerinsgebyr. Deretter betales en månedlig leie. Månedsleien vil være avhengig av mange faktorer. Faktorer som nybilpris, kontantandel, antatt verditap, avtalt kjørelengde, rente etc.

Fordeler ved leasing

Fordelen med leasing er at du får en ny og sikker bil. Du har også garanti på den i hele leieperioden. Det passer for deg som kjører 15 – 20 000 km i året, og som synes at det er greit å bytte bil hvert tredje år. Leaser du slipper du også å bekymre deg over verditapet på bilen, som er størst de første årene. Ikke minst bevarer du likviditeten ved at du har stor forutsigbarhet over månedlige kostnader, samtidig som du slipper å ta opp lån for å kjøpe bil. Du slipper også å binde opp kapital, slik at du eventuelt får frigjort den til andre alternativer som gir bedre avkastning. Risikoen for bilens verdi ved salg er ikke din, og du slipper å bruke tid og ressurser på å selge bilen. Ved leasing kommer det heller ikke frem på selvangivelsen siden det er en leieavtale, så det begrenser ikke din låneevne i andre sammenhenger.

Ulemper ved leasing

Det kan være dyrt å lease, og du har ingen bil å selge etter utløpet av leasingperioden. Ved unormal slitasje på bilen kan du få påkost, noe som kan bli dyrt for deg om dette ikke er klart beskrevet i kontrakten. Det er også en risiko forbundet med at du har kjørt mer enn avtalt. Da blir du nødt til å betale for det som er kjørt for mye. Dette koster mye fordi det svekker bilens restverdi. Samtidig får du ikke refundert noe om du kjører mindre enn avtalt. Med andre ord får du ingen økonomisk glede av høyere restverdi på grunn av lite kjøring eller egne påkostninger på bilen. Moms må betales på alt som er regulert i avtalen. Det inkluderer blant annet leasingleien og årsavgiften. Dette kan komme som er overraskelse på privatpersoner.

Leasing2

Oppsummering

Privatleasing passer best for deg som kjører mye, og som ønsker å skifte bil hvert 3-4 år. Det samme gjelder også om du ikke har kapital til å kjøpe egen bil og vil ha en ny bil. Da er leasing et alternativ som må vurderes.

Skjer det endringer i behovet ditt for bil i løpet av leieperioden, enten fordi du skifter arbeid, får barn eller annet som påvirker bruken, bør du være klar over at det kan koste en del å komme ut av kontrakten.

Vår erfaring er at de fleste tvistesaker i leasingsavtaler oppstår i forbindelse med tilbakelevering av bilen. Derfor er det fornuftig om kontrakten regulerer at en uhildet instans som for eksempel NAF, takserer bilen ved tilbakelevering.