Forskjellen på bilpool og privat bilutleie

Flere og flere velger å ikke eie bilen selv. Årsakene kan være mange. Det kan være vansker med parkering i de store byene. Det kan være at man bruker bilen så lite at det rett og slett ikke er nødvendig å eie bilen selv. Eller det kan være at man synes det koster mer enn hva det smaker. Vi har skrevet om det å leie versus det å leie tidligere. Da har vi også vært inne på dette med å leie bilen når man har behov for den samt det å leie ut sin egen bil. I denne artikkelen skal vi se litt på de to alternativene og fordeler og ulemper med dem i forhold til hverandre.

Blå himmel og skilt med teksten next exit carpool

Bilpool eller bilkollektiv

Seks biler i forskjellige farverI en bilpool eller bildeling får du tilgang til en flåte av biler når du melder deg inn. Du behøver ikke å eie din egen bil. Poolen eller bilkollektivet står for bilene. Du behøver bare et førerkort. Når du blir medlem av en pool får du tilgang til alle bilene i flåten.
I en bilpool eller et bilkollektiv er det fritt valg blant bilene. Bilene står gjerne plassert på faste plasser og bilene kan benyttes 24/7. Reservering foretar man enkelt via et nettbasert bookingsystem. Du behøver ikke å tenke på forsikring siden bilene er forsikret gjennom tjenesten. For å redusere egenandelen kan den som leier også tegne en forsikring for det. Innenfor bilpooler er det gjerne to forretningsmodeller. En non-profitt og en kommersiell. I en non-profit-modell er tjenesten både eid og drevet av medlemmene. Et eventuelt overskudd pløyes derfor tilbake til driften. Når ordningen er kommersiell står det er privat selskap bak som tar seg av driften av tjenesten og bilflåten. Hertz Bilpool er et eksempel på et selskap som driver etter denne modellen i Norge.

Utleie av egen bil

To figuerer og en bil med tekst Car Share på oransje bakgrunn Det andre alternativet er en modell der bileiere kan leie ut bilen sin. Dette blir gjennom en modell som ligner på Airbnb sin for utleie av boliger. Bileierne legger ut bilene sine for utleie online. Brukerne av tjenesten finner bilen de vil leie når de søker på nettet. I hvert tilfelle avtaler de med bileier når de vil leie samt alt det praktiske med henting, overlevering av bilnøkler og kontroll av førerkort etc. Gomore og Nabobil er eksempler på aktører som driver etter denne modellen i Norge. Enkelt og generelt forklart fungerer modellen slik at bileieren oppretter en annonse med bilen som skal leies ut. Det gjøres online, og bileieren bestemmer selv utleieprisen, leiekriterier og tilgjengelighet. Den som vil leie bilen søker den opp, booker og betaler online. Deretter bekrefter eieren bookingen og den som skal leie bilen får nøyaktig adresse og klare instrukser for avhenting av bilen. Ved den fysiske overleveringen deles bilnøklene ut og utleieheftet sjekkes. Utleier forvisser seg om at leieren har gyldig førerkort. Leier sjekker gjerne også bilens tilstand. Etter bruk leveres bilen tilbake med oppfylt drivstofftank. Senere kan utleier og leier på samme måte som hos Airbnb, anbefale hverandre på tjenesten.

Når det kommer til leieperiode er det full avtalefrihet. Bilen kan leies for en uke, et døgn eller på timesbasis. Inkludert i leien er gjerne et gitt antall kilometer. Bruk utover det betales per kilometer. Leier behøver ikke å tenke på forsikring. Den er inkludert i prisen og leveres gjennom tjenesten.

Grønt skilt med tegning av en bil og teksten Car Sharing med blå himmel i bakgrunnen