Hva det egentlig koster å eie en bil

Mange som eier bil selv er faktisk ikke klar over de reelle kostnadene forbundet med å eie bilen. Verdifallet er den største bilkostnaden de første årene. Deretter vil det fra 75 000 kjørte kilometer være verkstedregningene som øker merkbart. De aller fleste tenker ikke på alle kostnadene som er forbundet med det å eie bil. Spør du den jevne bileier om hva som er kostnadene vil nok den store majoriteten svare billån, forsikring, årsavgift samt drivstoff og olje. Det er imidlertid viktig å være klar over at kostnadssiden består av mye mer. Den består faktisk av alle disse momentene; verdifall, rentekostnader, forsikring, årsavgift, drivstoffutgifter, bomstasjon, service, reparasjoner, vedlikehold og dekk. I tillegg kan parkering også tas med som en ikke ubetydelig kostnad mange steder. Nedbetaling på lån er også en utgift, men den holdes utenfor i regnestykket. Det er på en måte tvungen sparing selv om det er en utgift som påvirker likviditeten mens du nedbetaler på lånet.

weblease kalk2Store årlige kostnader med å eie bil

Weblease kalkulatorI bildet til venstre kan du se hva både den daglige og årlige kostnaden ved å eie bilen blir i et tenkt tilfelle. Eksemplet er ganske normalt. Det gjelder ved kjøp av en et år gammel bruktbil som eies i fem år. Årlig kjørelengde er satt til 16 000 kilometer. og det er valgt en bil i mellomklassen til en kjøpesummen av 400 000 kroner. Som kalkulatoren til Smarte Penger viser er kostnaden per år stor.

Undersøkelser viser at privatbiler faktisk står stille hele 96 prosent av tiden. Da løper takstameteret størsteparten av tiden du faktisk ikke bruker bilen og du betaler dermed mye for å eie den. Tar vi utgangspunkt i eksemplet i kalkulatoren og leker litt med tallet 96 prosent, så innebærer det at mye av av den årlige bilkostnaden påløper selv når bilen ikke er i bruk. Tar vi vekk de variable kostnadene forbundet med bruken av bilen, inkludert service- og reparasjonskostnadene, og justerer de faste kostnadene med de 4 prosentene av tiden bilen er i bruk, får vi frem kostnaden for stillstanden eller parkerings-tiden. I dette tenkte tilfellet vil den kostnaden bli på 56 200 kroner i året eller 154 kroner per dag. Brutt ned på timer gir det en parkeringskostnad på litt mer en kroner 10,50 per time. Det synes mange er mye når de skal parkere i en gate eller på en stor parkeringsplass. Noen vil kanskje synes at det er litt søkt å regne på denne måten, men det får nå en gang frem den faktiske kostnaden ved å eie en bil som ikke er i bruk.

I kalkulatoren er begrepet “marginal-kostnaden for en ekstra kjørt kilometer” brukt. Det som ligger i dette er at når alle faste kostnader som ikke påvirkes av bruken (rente, verdifall, forsikringen, etc) holdes utenfor, får vi kostnaden som påløper ved å kjøre bilen en ekstra kilometer. Dersom du uansett ønsker å eie en bil, og skal sammenligne kostnaden ved å bruke bilen opp mot alternativ transport som taxi, fly, tog og buss, er det den marginale kostnaden du skal anvende. Som man skjønner av tallene fra kalkulatoren er det ikke ubetydelige kostnader som påløper per dag og årlig når man eier bil. Du kjører mye taxi gjennom et år for det samme beløpet. Derfor går ikke dette med å eie opp økonomisk uten at du legger inn andre variavler i ditt private regnestykke. Det kan være at du legger bilen inn i en utleiepool. Da får du ned dine egne kostnader siden bilen vil generere inntekter. Men uansett må du sette en bra pris på dette med friheten som det gir å ha egen bil, for at regnestykket skal gå i pluss. Leier du ut bilen mister du samtidig en del av fleksibiliteten, så dette har jo også en kostnad.weblease kaklu

Vi vil i senere artikler komme tilbake til andre eie- eller finansieringsformer og se på årlige kostnader forbundet med dem. Da vil vi gå grundigere inn på leasing versus eie, og hva du for eksempel kan spare på å gå inn i bilkollektiv i stedet for å eie bilen selv.

Weblease kalk