Kostnader ved bildeling versus egen bil

Grafisk fremstilling av seks biler i en bilpool Mange foretrekker å eie bilen selv, men spesielt i de store byene blir det mer og mer vanlig at man ikke eier bil selv. For noen kan dette være av overbevisningsgrunner mens andre finner det mer praktisk. For andre igjen kan det være økonomiske årsaker. At det rett og slett koster mer enn hva det smaker. For mange kan det da være mer fornuftig å bli med i et bilkollektiv. At man rett og slett deler bilen med andre og kun leier når man har bruk for bil.

Seks gule biler er lik en stor grønn bilHar man bare sporadisk bruk for bil er det ingen tvil om at dette blir vesentlig billigere enn å eie bilen selv. Kanskje behøver du bil bare noen få hverdager i løpet av et år fordi kollektivtilbudet er bra. Kanskje bruker du bare bil i helgene for å dra på tur. Uansett hvordan ditt bilbehov er, kan det være nyttig å sammenligne kostnadene med å eie bilen selv og det å leie den gjennom bildeling, bilkollektiv eller bilpool. Kjært barn har mange navn!

Tegning med to peroner og en bil. Med teksten Car ShareFor å gjøre et par sammenligninger på de to alternativene har vi benyttet bildelingskalkulatoren til smartepenger.no. I det ene alternativet har vi sett på når man leier bilen 10 helger i året til en helgepris på 500 kroner og en kjørelengde på 400 kilometer. I dette alternativet leier man også bilen 20 hverdager i året. Da leier man for tre timer hver gang til en timepris på 50 kroner. Kjørelengden er 50 kilometer hver gang. I det andre alternativet ser vi på mer aktiv helgebruk med leie av bilen i 20 helger. Alle de andre forutsetningene er uforandret.

Tegning med en person i en grønn bil. En person stiger inn i bilen. Teksten CarpoolNår det kommer til kostnadene med å eie bilen er det forutsatt en bruktbil med verdi på 200 000 kroner. Dette vil være en reell verdi i forhold til en mindre bruktbil i et bilkollektiv. Ut fra denne verdien er det regnet rentekostnad og verditap per år samt andre kostnader som påløper ved å eie bilen. Kjørelengden per år er lik antall kilometer som kjøres når bilen leies.

I alternativet med leie 10 helger og 10 ukedager i løpet av året, er det ikke overraskende mye billigere å leie en bil gjennom et kollektiv. Det blir faktisk nesten 24 000 kroner billigere per år. Også når du er mer aktiv i helgene og leier bilen 20 helger per år, så blir den årlige besparelsen med bil fra kollektiv på 11 500 kroner sammenlignet med å eie bilen selv. Du må faktisk leie bil hele 30 helger i løpet av et år før det blir billigere å eie bilen selv. Da “tjener” du 850 kroner på det.

 Kalkulator som viser kostnader med å eie bilKalkulator som viser kostnader med å leie bil