Leie av og utleie av bil

Vi har tidligere skrevet om både leasing og billån fordi vi er opptatt av å rådgi riktig når det eventuelt skal investeres i et kjøretøy. Samtidig er det også riktig å rådgi i forhold til om det i det hele tatt er lønnsomt å investere i bil. Alle vet jo innerst inne at i kroner og øre er det aldri det. Årsaken til det er at bilen bare faller i verdi og ikke kan ses på som et investeringsobjekt, sammenlignet med for eksempel en bolig. Derfor er det jo som oftest de immaterielle verdiene som avgjør. I hverfall for en som er økonom i sitt hjerte.

Billeie2

Privatbilen står mye stille

Undersøkelser viser at en privatbil står stille omtrent 96 prosent av tiden. Da betaler man mye for å ha den. Derfor er det fra et økonomisk synspunkt dårlig økonomi i det å ha egen bil. Det som avgjør er vel svært ofte ikke økonomiske faktorer. Sånn som at det er praktisk, at det gir frihet og selvstendighet, og ikke minst at det er fleksibelt sammenlignet med andre alternativer. Det gjelder bare å vite at man betaler for det. I teorien kan du kjøre mye taxi for det det koster å eie bil utover de variable kostnadene.

Hva så om du kommer frem til at det er kjekt med bil en gang i blant, men at du ikke er avhengig av å ha den valgfriheten som følger med å eie den selv. Da leier du bil ved behov og bruker den bare når du trenger bil rent konkret. Å leie når du har behov er det mest økonomiske. Det koster deg uten tvil minst per år. Borte blir da kostnader til forsikringer, vedlikehold, årsavgift og lignende. Det eneste du bruker penger på er de variable utgiftene til drivstoff. Dette er jo driftsutgifter ved bruk som du har uansett om du eier eller leier en bil.

Nye alternativer til det å eie bil

bilpoolenFor deg som leier bil bare ved behov finnes det flere alternativer. Fremdeles eksisterer det mange tradisjonelle bilutleieselskaper, men det tenkes også nytt innenfor denne sektoren. Nå finnes det også aktører som for eksempel nabobil.no eller andre bilpooler, som tilbyr deg å leie en bil i nabolaget når du ønsker det. Det blir på en måte som Airbnb bare på bilfronten. Ønsker du å leie bare når du behøver bil, kan dette være et like så greit og helt klart billigere alternativ enn tradisjonelle utleieselskaper.

For deg som eier en bil og som ønsker å få noe igjen for de 96 prosentene av tiden den faktisk ikke blir brukt, er aktører som nabobil.no en fin ting. Det gir også deg som bileier muligheter for å tjene eller spare penger. Har du en bil kan du få andre til å betale mye av kostnaden for deg ved å leie den ut i de periodene hvor du selv ikke har bruk for den. Med slike alternativer kan faktisk det økonomiske regnestykket og de vurderingene som tas i forbindelse med et eventuelt kjøp, bli både enklere og mer basert på rasjonelle kriterier. Siden det da ikke blir de følelsesmessige momentene som vektlegges, kan et bilkjøp faktisk tas med lettere hjerte for en som også er økonomisk anlagt. Billeie