Når er det billigere å lease enn å eie bilen?

Mange som eier bil selv gjør det fordi det gir dem større frihet og fleksibilitet. De gjør det ikke fordi det er økonomisk gunstig. Det er et valg man har tatt før investeringen. Forhåpentligvis er man også klar over de økonomiske implikasjonene av valget. Når man nå en gang har bestemt seg for å ha egen bil med daglig tilgang, kan det være interessant å sammenligne forskjellige måter å finansiere dette på. Her tenkes det på å eie bilen når den er finansiert med et billån. Eller hvordan regnestykket ser ut om man heller velger å lease bilen. Tidligere har vi sett på fordeler og ulemper med dette. Denne gangen skal vi se på hvordan dette regnestykket blir når du kjøper bil og finansierer det med et billån og sammenligne dette med at du leaser den samme bilen.

Weblease leie4

Under gitte forutsetninger er leasing billigere enn billån

Weblease leieI beregningen som er gjort ved hjelp av kalkulatoren fra Smarte Penger er det lagt inn visse forutsetninger. Det er tatt utgangspunkt i at bilen koster 350 000 kroner. Samtidig er det også lagt til grunn at egenkapitalen eller kontantbeløpet er på 40 000 kroner. Det er likt i de to tilfellene for å gjøre det helt sammen-lignbart. Som man ser vil det å kjøpe en vanlig bil for 350 000 kroner eller lease denne for tre år, gi en merkbar forskjell i de årlige kostnadene. Faktisk vil kostnadene med å eie være nesten 12 000 kroner høyere per år sammenlignet med leasingalternativet. Faktisk er det nesten 25 prosent dyrere å kjøpe bilen enn å lease den. Det er stor forskjell. Nå kan noen anføre at man ikke behøver å kjøpe så dyr bil. Det er riktig, men en nybilpris på 350 000 kroner er ikke urealistisk for en bil i mellomklassen i dag. Kryssningspunktet for de to finansierings-formene finner man ved en pris på 276 900 kroner. Da vil begge finansierings-formene koste like mye. Jo dyrere bilen er, desto mer fordelaktig vil det være å velge finansiering via leasing. Dette er det også selv om man justerer opp måneds-leien for leasing-løsningen. I et tenk tilfelle hvor bilen koster 600 000 kroner og månedsleien dobles opp til 4 800 kroner, vil det likevel være nesten 24 000 kroner dyrere per år. Det vil si at det vil koste deg 2 000 kroner mer i måneden å kjøpe bilen i stedet for å leie den. Tenker man den andre veien og kjøper en liten bil som har en nybilpris på 200 000 kroner, vil det mest sannsynlig lønne seg å kjøpe den. Justeres månedsleien ned til 1 600 kroner for å avspeile at bilen koster mindre, vil årskostnaden da bli nesten 3 000 kroner i favør av å eie bilen.

Weblease leie2Så er det selvfølgelig andre momenter som kan påvirke regnestykket. Leases bilen kan du risikere å betale for unormal slitasje og skader på bilen. Det er ikke lagt inn i de beregningene som er gjort her. Får du en ekstraregning der kan det forskyve vurderingen i favør av å eie bilen. Imidlertid må dette bli en solid ekstraregning. I tilfellet som er brukt i kalkulatoren må denne bli på nesten 36 000 kroner for at de to finansieringsformene skal koste like mye totalt sett. En slik ekstraregning er det mer enn tvilsomt at du vil risikere å få.

På nye biler vil verdifallet være størst de første årene. Dette vil derfor også favorisere leasing av nye biler. Et vanlig verdifall på en bil vil ligge på 40 prosent over de tre første årene. Kjøper du bruktbil vil det være mer gunstig å kjøpe. Det er imidlertid tatt utgangspunkt i helt ny bil her for å kunne sammenligne de to alternativene. En av de store fordelene med leasing er jo nettopp at man har ny bil hvert tredje år. Som det fremgår i tabellen ovenfor så vil prisfallet som man får være nesten 36 000 kroner større enn hva det burde ha vært for at de to alternativene skulle vært like. Likevekt markedsverdi er det som bilen ideelt sett burde være verdt etter tre år for at de to alternativene skal kunne velges på like vilkår. Siden forskjellen er så stor betyr det i dette tilfellet at det må komme en tilsvarende ekstraregning på leasingalternativet etter tre år, for at det i det hele tatt skal vurderes å kjøpe bil i stedet for å lease den.

Weblease leie3