Noen momenter i forbindelse med leasing

I takt med synkende salg av nybiler markedsfører bilforhandlerne leasing oftere og oftere. Det markedsføres med at det er en rimeligere inngangbillett til en ny bil. Hva som lønner seg må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Og leasing-kontraktene har mange  komponenter man må forholde seg til.

En bilnøkkel på et nøkkelknippe med teksten LEASING i rødtLeasing innebærer at man leier en ny bil for en fast månedssum over tre år. Ved inngåelse av avtalen betaler man et engangsbeløp. Det får man ikke tilbake når leieavtalen er over. Du betaler til et finansieringsforetak som har kjøpt bilen du vil ha av en forhandler. Den årlige kjørelengden kan økes, men ikke reduseres.  Skattemessig fører du ikke opp bilen som formue i selvangivelsen siden du ikke leier den. Samtidig får du heller ikke trukket fra rentene som reelt ligger i leiesummen.

Det skal ikke friste å kjøpe bilen ved avtalens utløp

Leasing er som oftes innrettet slik at det ikke skal lønne seg å kjøpe bilen etter leieperioden. Bilfirmaet har gjort en avtale med finansieringsselskapet om gjenkjøp av bilen etter 3 år. Den prisen står i leiekontrakten. Den er som oftest høyere enn antatt markedsverdi på leveringstidspunktet. Det er den fordi det ikke skal friste å kjøpe bilen etter avsluttet avtale. Da mister de deg jo som leasing-kunde!

Ved avsluttet avtale får mange bileiere også en stor og urimelig ekstraregning som forarger. For riper og andre småskader på bilen. Ting man sjelden gjør noe med på egen bil. Forhandler styrer kanskje dette for å ha en så fin bil som mulig å selge videre?

Ved leie kan prisen bli høyere om rentene går opp. Du vil likevel ikke få noen skattereduksjon av dette. Bare høyere månedspris. Dermed er du ikke sikker på hvor gunstig leiekontrakten er før hele leieperioden er over. Først da kan du sammenligne. Om det du har betalt i perioden er like mye som det verditapet og de renteutgifter du ville hatt om du kjøpte bilen.

En orangeringperm med LEASING skrevet på ryggen. Et par briller, en blyant, en kalkulator og et spiralhefte.

Hva lønner seg av kjøp eller leasing?

Så hva lønner seg egentlig? Det er vanskelig å si. Økonomisk er det mest lønnsomt å kjøpe bil om du har beløpet kontant tilgjengelig. Likevel vet du ikke hva bilen har kostet deg før du har byttet den ut og verditapet realiseres. Med andre ord det er ikke enkelt å si hva som er lønnsomt. Statisk kan man gjøre en beregning per i dag, men det er mange momenter som kan forandre på det. Blant annet utviklingen i rentenivået.

Det eneste som er helt sikkert er at uansett hvordan du vrir og vender på alle variablene, så er bilhold et tapsprosjekt økonomisk sett. Det er andre ikke økonomiske faktorer som bestemmer om man har bil eller ikke.