Skal man kjøpe ny eller brukt bil?

Her på denne siden har vi skrevet mye om kjøp av bil, leie, leasing og utlån. Og vi har sett på kostnader ved de forskjellige alternativene. Og kommet med tips om når det ene eventuelt er et bedre alternativ enn et annet. Denne gangen skal vi se litt på årlige kostnader ved å kjøpe ny bil sammenlignet med å kjøpe en brukt bil.

Fem lekebiler i forskjellige farver. En rød lekebil i en hånd. En bilnøkkel i en annen hånd.

Du kan ikke bare fokusere på kjøpesummen

En audi på en haug av mynterMange vil da tenke at det er jo ikke noe å se på. Det er jo bare kjøpesummen som avgjør. Og det er forståelig at de fleste tenker sånn. Dog er det diverse kostnadselementer som må tas med i regnestykket når man skal gjøre en sammenligning. For det første må man regne med høyere variable kostnader med en brukt bil sammenlignet med en ny bil. Det vil si kostnader som påløper ved å bruke bilen. Eldre biler har gjerne høyere forbruk av drivstoff. Det samme gjelder kostnader til service og verksted. På den andre siden vil verdifall utgjøre mye av den årlige kostnaden. Og det er større på en ny bil. Og mest det første året. Et annet element er rentekostnader. Låner du for å kjøpe bil har det en kostnad. Det har det også om du bruker oppsparte midler.

Penger og en bil på vekstskålenI våre beregninger har vi sett på et alternativ hvor en ny bil koster 400 000 kroner og bruktbilen 250 000 kroner. Det er også forutsatt at bruktbilen er 3 år gammel, at bilen eies i tre år med en årlig kjørelengde på 15 000 kilometer. Bereningene er foretatt med kalkulatoren til Smarte Penger. Da vil den årlige kostnaden for helt ny bil bli på drøye 82 000 kroner. Tilsvarende kostnad for den brukte bilen er på drøye 61 500 kroner. En merkbar forskjell altså. Og det meste ligger i verdifallet. Foretas den samme beregningen hvor bilen beholdes i fem år, blir det mindre forskjell mellom de to alternativene. Da er årskostnaden knappe 61 000 kroner ved kjøp av ny bil, mens bruktbilalternativet koster knappe 53 000 kroner.

Bruktbilen kan faktisk koste mer enn nybilen – i innkjøp

Tre llekebiler på et bankkort og pengesedlerAt forskjellen mellom de to alternativene blir mindre desto flere år man beholder bilen, skyldes i all hovedsak verdifallet siden det er størst til å begynne med. Litt for moro er det også sett på to scenarier hvor man finner ut hva bruktbilen skal koste i utgangspunktet for at de to alternativene skal være like. Om man like så godt kan kjøpe ny som gammel. Økonomisk sett og eventuelt ikke følelsesmessig. Beregningene er gjort med tanke på om bilen skal beholdes i tre eller fem år. Beregningene viser at ved et tre års eierskap, må bruktbilen koste 343 000 kroner for at den årlige kostnaden skal bli like stor. Skifter man bil hvert tredje år kan bruktbilen, kanskje overraskende, koste 407 000 kroner for å likestille de to alternativene. Mange vil tenke at det er vel ikke så lurt å betale mer for en bruktbil enn for en helt ny bil. Og logisk tenkt og følelsesmessig er nok det riktig. Det er imidlertid det årlige verdifallet som gjør at det faktisk kan lønne seg å kjøpe bruktbil i stedet for helt ny bil. Og det er ikke et momemnt som kan tas ut av regnestykket. Verdifallet påvirker nemlig hvor mye mer du eventuelt må låne neste gang, siden du får mindre ved salg av den forrige bilen.