Viktig å tenke på når du skal ta opp billån

Når du har bestemt deg for at du skal kjøpe bil i stedet for å leie eller lease, er det fortsatt mange momenter du må forholde deg til før du får bilnøklene i hånden. Hvor mye skal du låne, hvor mye kan eller bør du låne, og hvilken sikkerhet skal du velge å stille for lånet?

Bilfinans

Det er viktig at du undersøker nøye de vilkårene som du kan få i forbindelse med bilfanansiering. Hvor kan du få lånet? Det vanligste er gjennom en bank eller hos en finansieringsinstitusjon, men det kan også være at du kan låne privat. Gode betingelser på ekstern finansiering får du som oftes gjennom arbeidsgiver, familie, fagforbund eller kampanjer fra forhandlere. For deg gjelder det å velge den finansieringsmåten som er best for deg. De beste betingelsene får du også gjerne jo høyere egenkapitalen er. Det vanligste er å ta opp lån med sikkerhet enten i bilen eller i fast eiendom. Når du skal låne til bil er det flere viktige momenter utover valg av lånetype og nedbetalingstid du bør tenke over. Hvor lenge du har tenkt å ha bilen og hvilke andre investeringsplaner du har, er også andre momenter som teller med når du skal avgjøre hvordan du finansierer bilen.

Lån med sikkerhet i bilen

Bilfinans2Ser du bort i fra kroner og ører er det smart å benytte bilen som sikkerhet for lån. Da sparer du eventuelt ledig sikkerhet i bolig til andre investeringer, for eksempel til oppussing. Vanlig billån er et salgspantlån, og med bilen som eneste sikkerhet kan du få inntil 10 års nedbetalingstid. Hovedregelen er at ved fullt nedbetalt lån skal bilens alder ikke overstige 12 år Dette betyr at dersom du kjøper en bil som er tre år gammel, kan du få inntil ni års nedbetalingstid.

Siden biler faller raskt i verdi, bør man legge opp til en ganske stram nedbetalingsplan. Billånet bør nedbetales i takt med verdifallet på bilen (normalt 3-5 år), men du kan som sagt bruke lenger tid. Banker tilbyr i dag inntil 10 års nedbetalingstid på billån, men som hovedregel bør lånet tilbakebetales i løpet av 3 til 5 år. Om du beholder bilen til lånet er nedbetalt er ikke det så viktig ved et lån med salgspant i bilen, men det er en grei regel at lånet nedbetales i takt med verdifallet på bilen.

Lån med sikkerhet i bolig

Billån med sikkerhet i bolig
Billån med sikkerhet i bolig

Billån med pant i fast eiendom gir bedre rente enn lån med pant i bilen. For deg som fokuserer på den månedlige kostnaden, betyr det at om du har muligheten til å finansiere bilkjøpet med pant i fast eiendom fremfor bilen, får du bedre rentevilkår enn om du tar opp lånet med sikkerhet i bilen. Rentevilkårene her vil også være avhengig av hva slags prioritet dette lånet får.

Vær imidlertid klar over at når du finansierer bilen gjennom boliglånet bør du samtidig sørge for å nedbetale lånet over samme tidsperiode som et vanlig billån. Gjør du ikke det vil denne låneformen bli uforholdsmessig kostbar, fordi boliglånet og rentene normalt løper over lang tid. Det kan selvfølgelig være behagelig å få lavere månedlige kostnader, men om du ikke tilpasser nedbetalingstiden vil du sannsynligvis fremdeles betale ned på dette lånet mange år etter at du avhendet bilen for å investere i en ny.

Summa summarum

Bilfinans1Når du er på jakt etter ny bil er det altså lurt å regne på hvordan du finansierer bilkjøpet på billigst og smartest mulig måte. Med ledig sikkerhet i egen bolig kan det være mer lønnsomt å øke boliglånet fremfor å ta opp separat billån. Forutsetningen er bare at du betaler ned lånet som om det hadde vært et billån, slik at du ikke betaler ned på lånet lenge etter at du har skiftet ut bilen. Sagt på en annen måte at du betaler ned i takt med bilens verditap. Husk også at du må ta hensyn til om du ønsker fleksibiliteten  som ligger i det å ha ledig pant i boligen. Låner du opp maks slik at billånet tar alt av ledig pant i boligen, har du ikke noe ledig til for eksempel oppussing eller sidesikkerhet om du skulle kjøpe ny bolig. Er denne fleksibiliteten viktig, kan et dyrere billån være riktig ut i fra en totalvurdering.